Societatea Studenţilor Medicinişti Hipocrates Sibiu este o organizație studențească, independentă, non-politică și non-guvernamentală ce reprezintă studenții mediciniști sibieni. Este oficial recunoscută ca atare de către autoritățile guvernamentale locale, regionale si centrale, precum și de alte organizații și instituții naționale și internaționale.
Structura și organizarea internă ale SSMHS sunt asemanatoare cu cele de la nivel internațional. Cele 48 de proiecte desfășurate în cadrul SSMHS sunt repartizate in departamente corespunzătoare celor din cadrul IFMSA: SCOPH (Public Health), SCOME (Medical Education), SCORA (Reproductive Health including AIDS), SCORP (Refugees and Peace), SCOPE (Professional Exchange) și SCORE (Research Exchange). Pe lângă activitatea desfășurată la nivel internațional prin intermediul proiectelor internaționale/transnaționale.

CONSILIU DIRECTOR
Președinte : Teodorescu Ionut

Vicecpreședinte Relații Externe :Purcărescu Andrei

Vicepreședinte Relații Interne : Marghidanu Maria Larisa

Secretar General : Hundorfean Cezara

Vicepreședite Financiar : Sin Darius-Bogdan