Studenții Facultății de Medicină Brasov au pus bazele Asociatiei Stiintifice a Studentilor Medicinisti Brasoveni (ASSM) la data de 10 martie 2010 întrunind o formațiune studențească reprezentativă pentru Facultatea de Medicină– din cadrul Universității Transilvania din Brasov. ASSM se reunește pe baza liberului consimțământ studenții Facultății indiferent de sex, religie, naţionalitate sau convingeri politice, pentru apărarea intereselor profesionale, umanitare, sociale și culturale.
Misiunea noastră este să oferim studenților mediciniști posibilitatea de a conștientiza realitatea sistemului medical românesc, problemele sănătății globale, regionale, naționale și locale. Prin programele noastre dorim dezvoltarea responsabilității socio-culturale a studenților și dedicarea lor cu adevărat carierei pentru care au ales să învețe.
ASSM promovează continuu activitatea ştiinţifică în rândul studenţilor, având ca scop principal completarea, actualizarea şi perfecţionarea perpetuă a cunoştinţelor şi deprinderilor specifice meseriei de medic.
În toată această perioadă s-a aflat într-un proces continuu de dezvoltare, modernizare şi inter-relaţionare cu structuri asociative ale studenţilor medicinişti, şi nu numai, din România şi din străinătate.

CONSILIU DIRECTOR
Președinte: : Sabin Păduroiu

Vicepreședinte Interne : Adriana Valentina Șeicăreanu

Vicepreședinte Externe : Anastasia Abăităncei

Administrativ și Financiar : Kerim Faydaver

Secretar: Maria Dinuță