Societatea Studenţilor Medicinişti Galaţi (SSMG) este o organizaţie studenţească tânără, înfiinţată în anul 2009 din dorinţa studenţilor medicinişti şi farmacişti gălăţeni de a fi reprezentaţi pe plan intern, naţional şi internaţional.
De asemenea SSMG este o asociație studenţească independentă, non-guvernamentală şi non-politică și este oficial recunoscută ca atare de către autorităţile guvernamentale locale, regionale şi centrale, precum şi de alte organizaţii şi instituţii naţionale şi internaţionale.

CONSILIU DIRECTOR
Președinte: Valentina Mihalcea

Vicepreședinte Relatii Interne: Răzvan Mihail Iacob

Secretar General: Andra Iancu