Membrii FASMR au personalitate juridică proprie și pot avea următoarele calităti: membri cu drepturi depline (se poate obține de către membrii candidați prin hotărarea Adunării Generale, conform Regulamentului FASMR), membri candidați (în urma unei cereri scrise, depusă la Secretarul General al FASMR), membri asociați (asociații și fundații din România, a căror activitate nu contravine Statutului și Regulamentului FASMR), membri de onoare (acele persoane juridice care au adus servicii însemnate FASMR.).

Toate organizațiile membre ale FASMR au dreptul:
  • de a lua parte la Adunările Generale FASMR, de a face propuneri și de a sugera mijloacele cele mai eficiente pentru realizarea scopurilor FASMR;
  • de a avea acces la resurse și de a fi ținute la curent cu toate formele de activitate FASMR în limitele stabilite de această conform Regulamentului de Ordine Interioară;
  • de a solicita și primi sprijinul FASMR.

Toate asociațiile membre cu drepturi depline au dreptul de a alege și de a propune candidați din propria asociație pentru ocuparea funcțiilor de conducere din cadrul FASMR.

Fiecare membru cu drepturi depline este dator:
  • să respecte toate prevederile prezentului Statut, Regulamentului de Ordine Interioară  și să nu adopte atitudini ce contravin scopurilor FASMR;
  • să contribuie la îndeplinirea scopurilor FASMR;
  • să plătească orice taxă prevăzută în Regulament sau hotărată de FASMR;
  • să respecte deciziile luate în cadrul FASMR.